Zen 37

ZEN betyder ”de mest hälsosamma måltiderna”. Knivserien är tillverkad i 37 lager stål, där kärnan består av ett VG10-stål. Kniven byggs sedan upp med 18 lager stål på vardera sida om kärnan och det vackra damaskerade mönstret bildas. I denna serie har Yaxell valt att låta märkena som blir när stålet hamras och bearbetas vara kvar på den övre delen av knivarnas blad. Detta ger ZEN-serien en mycket unik karaktär. På den nedre delen av bladet har däremot de vackra stållagren polerats fram.

Deras handtag är tillverkat i svart Mikarta, precis som hos de övriga knivarna i Yaxell-familjen. Handtagen är ihopsatta med två kraftiga nitar. Som en sista extra finish stansas ZEN-loggan för hand på varje knivs blad. 

Zen 37