Comandante

Comandante

Comandante är ett tyskt företag som specialiserar sig på att tillverka manuella kaffekvarnar. 

Kvarnarna är tillverkade av kaffe experter för dig som vill få ut det bästa av dina bönor.