Outset

Outset

Outset är ett amerikanskt företag och en del av koncernen Fox Run Brands. Outsets fokus ligger på barbecue och grillprodukter. Deras spännande sortiment består av alla tänkbara sorters tillbehör som gör grillningen lättare och roligare.

Outsets produkter skapar förutsättningar att gå utanför ramarna för traditionell grillning. Till exempel har de tillbehör för rökning av mat.